Zapisy do nowej placówki

Już od września startuje nasza nowa placówka "OMEGA II" przy ulicy Bluszczańskiej 69!!!

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 2-6 lat

Zapisy już trwają

tel.: 698-373-270; 534-600-510

Logo: OMEGA - Przedszkola Warszawa

PRZEDSZKOLE OMEGA

TO DOBRY START KAŻDEGO DZIECKA

OMEGA to wyjątkowe przedszkole, w którym odkryte i docenione zostaną mocne strony każdego dziecka. Naszym celem jest dbanie o wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków, zaszczepienie w nich pasji twórczych, rozwijanie zdolności i wspomaganie harmonijnego rozwoju.

Strefa rodzica:

O nas

 

OMEGA to przedszkole, gdzie zapewniamy opiekę i edukację na najwyższym poziomie. To miejsce radosnej, twórczej zabawy.

Wprowadzając wczesną naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, wszechstronnie stymulujemy rozwój naszych dzieci.

Zapewniamy pracę w małych grupach, indywidualizację pracy, bogatą ofertę zajęć oraz profesjonalną opiekę specjalistów.

Nasza misja to stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez:

  • zajęcia edukacyjne realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego oraz innowacji technologicznych
  • indywidualizację nauczania
  • wdrażanie różnorodnych metod i form aktywności sprzyjających samodzielnemu rozwojowi dziecka
  • stwarzanie warunków zapewniających każdemu dziecku komfort i bezpieczeństwo
Beata Szpakowska, Dyrektor Przedszkola Omega, Logopeda

Beata Szpakowska

dyrektor przedszkola, logopeda

Absolwentka logopedii APS w Warszawie oraz neurologopedii SWPS, nauczyciel dyplomowany . Doświadczenie w zarządzaniu zdobyła podczas studiów podyplomowych - zarządzanie oświatą - w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. W przedszkolu OMEGA czuwa nad organizacją i edukacją przedszkola, wdraża autorski program profilaktyki logopedycznej i wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną „Sylabkowo” oraz prowadzi terapię dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych.

Beata Jankowska, Dyrektor Pedagogiczny, Przedszkola Omega

Beata Jankowska

dyrektor pedagogiczny

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka WSP ZNP w Warszawie o specjalności: wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną. Jest cenionym pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła wiele szkoleń oraz kursów kwalifikacyjnych z zakresu pracy z dziećmi oraz zarządzania oświatą. W przedszkolu sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego.

Anna Mazurek, Terapeuta Wspomagający, Terapia Neurobiologiczna w Przedszkolu Omega w Warszawie

Anna Mazurek

koordynator przedszkola, terapeuta

Absolwentka psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ukończyła liczne staże, kursy i szkolenia kwalifikujące do pracy z dziećmi. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, edukacyjnej i wychowawczej. W przedszkolu prowadzi terapię neurobiologiczną i terapię ręki dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Magdalena Mazurek, Terapeuta Wspomagający, terapia ręki w Warszawskim Przedszkolu Omega

Magdalena Mazurek

koordynator przedszkola, terapeuta

Absolwentka psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Z dziećmi w wieku przedszkolnym pracuje od 2009 roku. Ukończyła liczne kursy i staże dające jej uprawnienia do pracy w tym zakresie. W przedszkolu prowadzi terapię neurobiologiczną i terapię ręki dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Monika Krupińska, Nauczyciel w Przedszkolu Omega, edukacja dzieci w wieku przedszkolnym

Monika Krupińska

nauczyciel

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w  Siedlcach. Jest nauczycielem stażystą. W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęła staż zawodowy na nauczyciela kontraktowego. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym. W przedszkolu prowadzi codzienne, indywidualne zajęcia „Myślę, czytam, rysuję”.

Małgorzata Miśko

Małgorzata Miśko

koordynator przedszkola, nauczyciel

Absolwentka wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej na APS w Warszawie. Posiada doświadczenie jako nauczyciel i wychowawca w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Ukończyła wiele kursów i szkoleń, między innymi Glottodydaktyka, Czytanie Wrażeniowe, Metoda Dobrego Startu. W przedszkolu OMEGA prowadzi codzienne zajęcia indywidualne „Myślę, czytam, rysuję” oraz grupowe zajęcia z zakresu wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną „Sylabkowo”.

Natalia Horbowska

Natalia Horbowska

terapeuta wspomagający

Absolwentka APS o specjalizacji wczesne wspomaganie rozwoju. Swoją wiedzę i umiejętności pracy z dziećmi poszerza uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, między innymi Metoda Dobrego Startu, Klucz do Uczenia się. Praca z dziećmi daje jej wiele radości, ogromną satysfakcję i jest motywacją do zdobywania dalszych doświadczeń zawodowych.

Monika Szymańska

Monika Szymańska

logopeda, nauczyciel wspomagający

Absolwentka studiów wyższych o specjalności logopedia oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Interesuje się rozwojem mowy oraz profilaktyką logopedyczną. Najważniejsze jest dla niej dobro dzieci, dlatego też w swojej pracy stosuje indywidualizację dostosowując się do potrzeb i&nsbp;zainteresowań przedszkolaków.

Wiktoria Tarnopolska

Wiktoria Tarnopolska

nauczyciel

Absolwentka Pedagogiki medialnej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła 7-letnia szkołę muzyczną o profilu: wokalistyka oraz gry na fortepianie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. W przedszkolu jest asystentem nauczyciela oraz prowadzi zajęcia z kreatywnej plastyki.

Joanna Chojak

Joanna Chojak

nauczyciel

Absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej o specjalności oligofrenopedagogika oraz pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła wiele kursów i szkoleń, które pozwoliły jej wzbogacić wiedzę i poszerzyć zakres umiejętności. W pracy z dziećmi kieruje się mottem: „Aby zrozumieć dziecko i jego świat, trzeba na ten świat spojrzeć jego oczyma i z jego perspektywy”.

Joanna Marcinkiewicz

Joanna Marcinkiewicz

nauczyciel wspomagający

Absolwentka SGGW o specjalnościach: animacja społeczna z edukacją kulturową oraz terapia pedagogiczna z edukacją wczesnoszkolną. Praca z dziećmi jest dla niej przyjemnością, a radość malująca się na ich twarzach najlepszą nagrodą i uznaniem w codziennej pracy. W przedszkolu OMEGA pełni rolę nauczyciela wspomagającego.

Ewelina Kurkus

Ewelina Kurkus

logopeda, nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Medycznego w Warszawie na kierunku logopedia ogólna i kliniczna z dodatkową specjalnością nauczycielską. Doświadczenie zdobywała w czasie indywidualnych zajęć logopedycznych z dziećmi i dorosłymi oraz podczas praktyk kierunkowych w poradniach, szpitalach i placówkach oświatowych. W przedszkolu prowadzi terapię logopedyczną, a także pełni rolę nauczyciela wspomagającego.

Martyna Zalewska

Martyna Zalewska

nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Swoje kompetencje poszerza o terapię pedagogiczną. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała jako animator. Od małego związana ze sportem, tancerka tańca towarzyskiego.

Emilia Piechota

Emilia Piechota

logopeda

Nauczyciel kontraktowy, absolwentka studiów wyższych o specjalności logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie w dotychczasowej pracy na stanowisku logopedy sprawia, że potrafi dostosować metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami artykulacji, z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Wiedza zdobywana podczas kursów i szkoleń pozwala jej prowadzić terapię w najbardziej optymalny sposób, dostosowany do potrzeb dziecka.

Sylwia Dąbrowska

Sylwia Dąbrowska

nauczyciel

Absolwentka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ze wspomaganiem rozwoju Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Pedagogicznych w Łodzi. W Przedszkolu Omega zajmuje stanowisko nauczyciela wychowawcy. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną satysfakcję i zadowolenie. Każdego dnia stara się, aby jej praca przyczyniała się do prawidłowego rozwoju i ogromnej radości małych przedszkolaków.

Adam Pepłoński

Adam Pepłoński

psycholog, nauczyciel

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz instruktor sportu. Od 2008 pracuje z dziećmi oraz z osobami z niepełnosprawnością.
W przedszkolu OMEGA pełni funkcję psychologa-terapeuty oraz nauczyciela wspomagającego. Prywatnie zawodnik baseballu i pasjonat kina.

Dominika Czerwińska

Dominika Czerwińska

asystent nauczyciela

W Przedszkolu OMEGA pełni funkcję asystenta nauczyciela.
Na co dzień jest uśmiechnięta, pomocna oraz otwarta na ludzi. Praca z dziećmi daje jej ogromną radość i satysfakcję. Dzięki nim czuje się spełniona oraz ma poczucie że to co robi jest ważne.

Joanna Jabłońska, Instruktor Muzyki w Przedszkolu Omega

Joanna Jabłońska

instruktor muzyki

Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi na wydziale Teorii Muzyki. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i przedprzedszkolnym. Prowadzi zajęcia umuzykalniające oraz taneczne. Jej głos można usłyszeć na płytach „Hopsanki Zabawianki", „Gimnastyczne Figle Muzyczne" oraz „Bawimy się w balet”. W przedszkolu prowadzi zajęcia umuzykalniające: „Muzyka –rytmika” oraz „Warsztaty taneczne”.

Magdalena Malinowska

Magdalena Malinowska

lektor języka angielskiego

Ukończyła wczesne nauczanie języka angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła w wielu specjalistycznych kursach i szkoleniach między innymi Helen Doron Early English, Kapelusze Lektora - PASE, Oxford University. Od sześciu lat pracuje jako nauczyciel i metodyk języka angielskiego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu stworzyła autorski program nauki języka angielskiego.

Przemysław Bugaj, Instruktor Sporu w Przedszkolu Omega

Przemysław Bugaj

instruktor sportu

Absolwent Wyższej Szkoły w Krośnie kierunku Wychowanie Fizyczne ze specjalizacją gimnastyki korekcyjnej oraz Wyższej Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie kierunku Wychowanie Fizyczne. Od 2007 roku zajmuje się pracą z dziećmi. Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu jego zajęcia są atrakcyjne pod względem stosowanych metod i form. W przedszkolu OMEGA prowadzi gimnastykę korekcyjną, klub sportowy oraz pływanie.

Aktualności

BEZPŁATNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

W ramach ogólnopolskiej akcji „Dwa słowa na dwa lata, to… o 270 za mało”, w Naszym Przedszkolu przez cały rok odbywać się będą bezpłatne konsultacje logopedyczne dla dzieci do 3 lat.

Kierując się dobrem naszych najmłodszych, pragniemy rozpowszechnić wiedzę dotyczącą profilaktyki logopedycznej i wczesnego wspomagania rozwoju mowy dziecka. Zależy nam na zwalczaniu mylnego przeświadczenia, że problemy z mową zaczynają się w wieku przedszkolnym, a przekonać, iż warto jak najwcześniej zadbać o jedną z najważniejszych umiejętności człowieka jaką jest mowa.

Badania naukowe dowodzą, że dziecko w wieku dwóch lat powinno używać ok. 300 słów, niektóre źródła podają nawet, że 400 oraz posługiwać się prostymi zdaniami. Jeśli dwulatek mówi niewiele albo nie mówi wcale, warto skonsultować to ze specjalistą.

Należy pamiętać, że mowa i myślenie są ze sobą ściśle związane. Język jest nie tylko narzędziem komunikacji ale również myślenia. Jeśli chcemy aby rozwój poznawczy dziecka przebiegał prawidłowo nie zostawiajmy go bez wsparcia!

Wspólnie możemy dzieciom pomóc wejść z radością w świat języka i mowy, wykorzystać czas, w którym najszybciej się uczą, by potrafiły ubrać w słowa swoje potrzeby i marzenia.

Zapraszamy do kontaktu. Zapisy i informacja pod nr tel. 698-373-270

Edukacja

 

Edukacja w naszym przedszkolu to fascynująca zabawa.

Nasze programy ukierunkowane są przede wszystkim na rozwój mowy i komunikacji, doskonalenie samodzielności i zabawy, naukę podejmowania i podtrzymywania interakcji społecznych z rówieśnikami, kształtowanie poprawnych zachowań w miejscach publicznych, a także na rozwój umiejętności intelektualnych.

Celem realizowanych z dziećmi programów jest przygotowanie ich do podjęcia dalszej nauki w szkole.

Chcąc zapewnić naszym przedszkolakom dobry start prowadzimy szeroką ofertę zajęć w ramach opłaty czesngo.

PODSTAWĄ PROCESU EDUKACJI W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

EDUKACJA PRZEZ RUCH

to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat. To ruch zapewnia zintegrowany sposób uczenia się, ruch wzmacnia koncentrację bo dotlenia mózg, bez ruch nie mogą pracować zmysły. Podczas prowadzonych przez nas zajęć ruch jest zaplanowany, rytmiczny, dopełniony muzyką.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Organizacja procesu wychowawczo- dydaktycznego opiera się na realizacji założeń „Podstawy programowej” określonej przez MEN, która wspierana jest innymi, wybranymi przez nauczycieli programami. Pracujemy metodami aktywizującymi dzieci, wspierającymi aktywność i samodzielność. Uznajemy, że zabawa jest podstawową formą aktywności dzieci, przez która pragniemy wyposażyć je w fundamentalne umiejętności decydujące o sukcesie szkolnym i społecznym.

SYLABKOWO

to zajęcia z wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej. Stanowią one doskonałą formę stymulacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna jest metodą sylabową, skoncentrowaną na budowaniu kompetencji językowej i komunikacyjnej dziecka. Najnowsze badania neuropsychologiczne potwierdzają, że metoda jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem.

DZIECIĘCA MATEMATYKA

to zajęcia realizowane w oparciu o program Dziecięcej Matematyki prof. Gruszczyk Kolczyńskiej. Zajęcia te dają dzieciom możliwość rozwinięcia pojęć matematycznych, a także dziecięcych uzdolnień matematycznych. Przygotowują maluchy do późniejszych, szkolnych zmagań. Na zajęciach dzieci przede wszystkim dobrze się bawią. Są spontaniczne i samodzielne. Każde z nich ma możliwość próbowania, sprawdzania, eksperymentowania, proponowania własnych rozwiązań oraz wyrażania własnego zdania.

ŚPIEWANKI – RYSOWANKI,
OD PIOSENKI do LITERKI

to zajęcia prowadzone wg Metoda Dobrego Startu. Celem zajęć jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

to zajęcia prowadzone w ramach profilaktyki logopedycznej. Ich zadaniem jest usprawnienie aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego oraz korygowanie wad wymowy. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw aktywizujących wszystkie sfery rozwoju.

MUZYKA – RYTMIKA

zajęcia rytmiki prowadzone są systemem wychowania muzycznego Carla Orffa, któremu przyświeca idea „jedności słowa i muzyki, rytmu i ruchu". System polega na autentycznej aktywności dziecka w obcowaniu z muzyką, obejmuje wszystkie formy wychowania muzycznego - śpiew, ruch, grę, tworzenie, słuchanie - zintegrowane w jedną całość.

WARSZTATY TANECZNE

to zabawy rytmiczno-muzyczne połączone ze śpiewem, które mają odprężyć, rozluźnić i zintegrować grupę. Ten rodzaj tańców jest specjalnością Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Proponowane przez nich działania edukacyjne i animacyjne przeplatają różnorodne formy aktywności ruchowej przy muzyce.

LOGORYTMIKA

podczas zajęć logorytmicznych dzieci bawią się, grają na instrumentach perkusyjnych i ćwiczą przy muzyce – podobnie jak podczas tradycyjnej rytmiki, jednak dobór proponowanych tu form uwzględnia naukę prawidłowego mówienia. Wykonywane ćwiczenia ruchowe: chodzenie, bieganie, skoki służą nabywaniu ogólnej sprawności w celu nabrania gotowości ciała do prawidłowego wymawiania głosek, wyrazów i zdań.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

podczas zajęć kształtujemy u dzieci świadomość własnego ciała, wzmacniamy rozwijające się mięśnie i zachęcamy do wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej poprzez zabawy ze sprzętami i przyborami, takimi jak woreczki, laski gimnastyczne, piłki, tunele i wiele innych. Uczymy dzieci zasad fair play, przygotowujemy je zarówno do wygrywania jak i do ponoszenia porażek.

KIDS&TENIS

zajęcia prowadzone zgodnie z metodyką stosowaną przez federacje tenisowe z całego świata, polecaną również przez Polski Związek Tenisa oraz program Tenis10. Zajęcia składają się głównie z gier i zabaw z piłkami, rakietami. Sprzęt sportowy dostosowany jest do wieku i poziomu zaawansowania dzieci. Systematyczne ćwiczenia wspaniale rozwijają koordynację ruchowo-wzrokową i ogólną sprawność dziecka.

RUCH ROZWIJAJĄCY

to zajęcia prowadzone zgodnie z metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Stosowanie tej metody przynosi wiele korzyści dla dzieci. Wspomaga rozwój, wyrównuje opóźnienia w sferze emocjonalnej i społecznej, uczy współdziałania z partnerem, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii i siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu. Wyzwala wśród uczestników wiele radości i śmiechu.

SENSOREK

to zajęcia ruchowe z elementami Integracji Sensorycznej. Wpływają one na ogólną poprawę kondycji fizycznej przedszkolaków (napięcie mięśniowe, koordynację rąk i nóg, reakcje równoważne, koordynację wzrokowo- ruchową, motorykę małą). Podczas zajęć proponowane są dzieciom zabawy, które dostarczają doznań z różnych zmysłów (wzrok, słuch, smak, dotyk, zmysł równowagi). Zajęcia te, to wielka atrakcja dla maluchów!

JĘZYK ANGIELSKI

najważniejsza podczas zajęć jest wspólna zabawa z nauczycielem, dzięki czemu dzieci kojarzą naukę języka z czymś przyjemnym. Materiał dydaktyczny dostosowywany jest na bieżąco do indywidualnych potrzeb każdego z przedszkolaków. Dzieci poznają podczas zajęć piosenki, rymowanki i zabawy, wysłuchują bajek i opowiadań. Poznawanie i przyswajanie nowego słownictwa wspierane jest pomocami wizualnymi.

Integracja

 

Stworzyliśmy miejsce, gdzie każdego dnia dzieci rozwijające się prawidłowo spotykają się ze swymi rówieśnikami, u których rozwój przebiega nieharmonijnie.

Dbamy, aby każdego dziecko znalazło w przedszkolu szacunek i zrozumienie. Cieszymy się z każdego sukcesu dziecka i pochylamy się nad każdym problemem. Pragniemy, aby nasze przedszkole było ukochane przez dzieci, a nasza praca zasługiwała na szacunek rodziców.

W przedszkolu OMEGA każde dziecko ma swoją indywidualność, a atmosfera życzliwości i uśmiechu sprawia, że czujemy się tutaj miło i bezpiecznie.

PROGRAMOWANIE TERAPII

Przedszkole ma na celu realizację intensywnych działań terapeutycznych dla dzieci z trudnościami w komunikacji i kontaktach społecznych (CZR). Podstawowym celem naszej pracy jest indywidualna terapia połączona z grupowymi zajęciami integracyjno-uspołeczniającymi.

Terapię dziecka planujemy w oparciu o dostarczone orzeczenia, opinie oraz diagnozę rozwojową, którą przeprowadzamy na terenie przedszkola. Na podstawie uzyskanych wyników układamy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

ZAJĘCIA INTEGRACYJNO-USPOŁECZNIAJĄCE

Podczas zajęć integracyjno – uspołeczniających duży nacisk kładziemy na funkcjonowanie dziecka w grupie, współpracę z innymi dziećmi jak również rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych w przedszkolu, szkole czy codziennym życiu dziecka. Tylko takie połączenie terapii z zajęciami grupowymi, daje dziecku możliwość wykorzystania umiejętności i aktywności trenowanych podczas zajęć indywidualnych w pracy grupowej.

TERAPIA NEUROBIOLOGICZNA

Podstawą naszej pracy terapeutycznej jest terapia neurobiologiczna, która opiera się na zjawisku neuroplastyczności mózgu. Terapia ta stanowi ogromną szansę dla wielu dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Najistotniejsze jest to, aby nie zwlekać z decyzją o podjęciu terapii. Rodzice często widzą, że dziecko wykazuje niepokojące zachowania, czy też nie mówi tyle ile jego rówieśnicy, lecz dają się zwieść przekonaniu, że jest jeszcze czas. Tymczasem okres największej wrażliwości dla rozwoju mózgu przypada na okres pomiędzy 1-3 rokiem życia. Wtedy też najlepiej jest podjąć działania stymulujące. Im wcześniej rozpoczęta terapia, tym lepsze jej wyniki. Terapia rozpoczęta późno to mniej pewne rezultaty przy znacznie większej pracy. Dlatego też warto wiedzieć, że jeśli dziecko, które skończyło 2 lata nie potrafi połączyć dwóch słów, może to świadczyć o symptomach poważniejszych problemów.

Test SON-R

Snijders Oomen Nonverbal Test
Niewerbalny test inteligencji. Test SON-R składa się z 6 podtestów warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego, pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych oraz obliczenie wieku rozwojowego dziecka dla każdej funkcji i ilorazu inteligencji. Umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii. Dla dzieci w wieku 2,5-7 (próby międzynarodowe).
Zastosowanie: w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu, a ponadto do określenia preferencji prawo-lewo półkulowych. Skala jest szczególnie przydatna do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy.

Wczesne wspomaganie rozwoju

 

W naszym przedszkolu realizujemy WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizujemy w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Prowadzimy terapie: integracji sensorycznej, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapię ręki, terapię logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną.

Do zespołów wczesnego wspomagania przyjmowane są wszystkie dzieci (również spoza przedszkola) posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Pomoc, jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie jest bezpłatna.

Specjaliści zajmujący się dzieckiem to: pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej.

Kontakt

Przedszkole Omega
ul. Grupy AK Północ 2/U5
00-713 Warszawa
tel: 698-373-270 lub 534-600-510
Zobacz mapę
Przedszkole Omega
ul. Bluszczańska 69
00-712 Warszawa
tel: 698-373-270 lub 534-400-710
Zobacz mapę

Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko: *

E-mail: *

Temat:

Wiadomość:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie informacji wskazanych przeze mnie w treści powyższego formularza, tylko i wyłącznie w celu realizacji tej usługi. Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Strefa rodzica
OMEGA AK

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

Serdecznie zapraszamy na spotkania indywidualne z wychowawcami grup:

29 stycznia, godz. 16.00 grupa II

30 stycznia, godz. 16.00 grupa III

31 stycznia, godz. 16.00 grupa „0”

Prosimy o wpisywanie się na listy znajdujące się na tablicy ogłoszeń.

BAL KARNAWAŁOWY „ZIMOWY BAL”

29 stycznia o godz. 10.30 odbędzie się bal karnawałowy. Zachęcamy o zapewnienie dziecku przebrania karnawałowego. Bal odbędzie się w Przedszkolu Omega APM.

INTERNATIONAL KINDERGARTEN

Od 29 stycznia  do 2 lutego w ramach projektu   International Kindergarten odbywać się będą  warsztaty multikulturowe, które poprowadzą wolontariusze  organizacji AIESEC.

Przedszkolaki poprzez interaktywne zajęcia i zabawy obejmujące takie tematy jak kultura, tradycje, kulinaria czy muzyka poszerzą swoje horyzonty oraz zaspokajają jakże naturalną dla tego wieku ciekawość.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Spotkania organizowane z okazji Dnia Babci i Dziadka odbędą się w następujących terminach:

Grupa I – 13 lutego, godz. 10.00

Grupa II – 19 lutego, godz. 11.00

Grupa „0” – 20 lutego, godz. 11.00

Grupa III – 20 lutego, godz. 15.00

2 stycznia

Nowy Rok

2 stycznia

Finał Akcji Góra Grosza

29 stycznia (zmiana daty)

Bal karnawałowy

18 stycznia

Dzień Kubusia Puchatka

29 stycznia, godz. 16.00

konsultacje grupa II

30 stycznia, godz. 16.00

konsultacje grupa III

31 stycznia, godz. 16.00

konsultacje grupa „0”

31 stycznia

Międzynarodowy Dzień Przytulania

Zdjęcia

Biegi Przełajowe

Dzień Dyni

Zajęcia Przyrodnicze (Ptaki)

Jesienna Wycieczka Do Łazienek Królewskich

Biegi Przełajowe – Wideorelacja od Wujka Przemka

Dzień Morza

Głośno Czytamy

Wizyta Strażnika Miejskiego

Urodziny Poli i Bruna

Nie Ma Śmieci Są Surowce

Spotkanie z Ekologiem

MiniAkrobatyka

Koncert Muzyki Afrykańskiej

Wycieczka do ZOO

International Kindergarten

Malujemy Akwarium

Zakończenie Roku Szkolnego

Zajęcia Sportowe Na Boisku Piłkarskim

Urodziny Grupowe (czerwiec)

Mecz Piłki Nożne (Siekierki)

Zielone Przedszkole

Mecz „RODZICE DZIECIOM”

Piknik Rodzinny

Buzie Jak Malowane

Schronisko Na Paluchu

Zajęcia Plastyczne

Ważne Zasady

Na Komisariacie Policji

Teatr Małego Widza

Teatrzyk „Jak wiosna buty zgubiła”

III Przedszkolny Konkurs Recytatorski „W świecie Juliana Tuwima”

Spotkanie z Autorką Książek Dla Dzieci p. Barbarą Ciemską

Wycieczka Do Telewizji Polskiej

Tuwim według przedszkolaków – wideo

Dzień z życia Malucha w Przedszkolu OMEGA – wideo

Warsztaty Wielkanocne OMEGA I cz. I

Warsztaty Wielkanocne OMEGA I cz. II

Wycieczka do Łazienek Królewskich

Wiosna na Placu Zabaw

Budowanie z Klocków

Teatrzyk „Ryż i kwiat wiśni”

Teatr Małego Widza

Pierwszy Dzień Wiosny

Wycieczka Do Zamku Królewskiego

Przegląd Taneczny

Dzień Kobiet

Wycieczka Do Sejmu

Łyżwy – wideo

Światowy Dzień Kota

Walentynki

Ceramika z Rodzicami

Balet z Rodzicami

Wesoły Angielski

Karate z Rodzicami

Klub Sportowy z Rodzicami

„BAŚŃ ZIMOWA”

Występy w Teatrze LALKA

Klub Sportowy – wideo

Bal Karnawałowy

Kosmiczna Nauka w Przedszkolu

Spotkania Świąteczne

Szlachetna Paczka

Sportowe Mikołajki

Mikołajki

Światowy Dzień Życzliwości

Wróżby Andrzejkowe

Dzień Pluszowego Misia

Mali Tenisiści

„Godło Polski- Orzeł Biały”- teatrzyk

Dzień Niepodległości

Trening Piłki Nożnej Na Gościńcu

Światowy Dzień Bibliotek

Fitness Kids – zajęcia otwarte

Halloween

Zajęcia Korekcyjne

Farma Dyni

Akademia Cyrkowa

Światowy Dzień Zwierząt

Dzień Głośnego Czytania

Basen

Urodziny Grupowe – Wrzesień

Budowanie Mostów

MiniAkrobatyka

Sprzątanie Świata

Otwarte Zajęcia Dodatkowe

Wycieczka Agroturystyczna

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Piknikowe Wakacje w Przedszkolu

 

Strefa rodzica
OMEGA BL

INTERNATIONAL KINDERGARTEN

Od 22 stycznia  do 26 stycznia w ramach projektu International Kindergarten odbywać się będą  warsztaty multikulturowe, które poprowadzą wolontariusze  organizacji AIESEC. Przedszkolaki poprzez interaktywne zajęcia i zabawy obejmujące takie tematy jak kultura, tradycje, kulinaria czy muzyka poszerzą swoje horyzonty oraz zaspokajają jakże naturalną dla tego wieku ciekawość.

2 stycznia

Nowy Rok

2 stycznia

Finał Akcji Góra Grosza

29 stycznia (zmiana daty)

Bal Karnawałowy

18 stycznia

Dzień Kubusia Puchatka

29 stycznia, godz. 16.00

Konsultacje indywidualne dla Rodziców gr. III

30 stycznia, godz. 16.00

Konsultacje indywidualne dla Rodziców gr. O

31 stycznia, godz. 16.00

Konsultacje indywidualne dla Rodziców gr. II

31 stycznia

Międzynarodowy Dzień Przytulania

Zdjęcia

„Egzotyczne czy Domowe?”- Warsztaty Przyrodnicze

Teatr Capitol

Święto Niepodległości

Kartki Urodzinowe Dla Oliwki

Biegi Przełajowe

Nasze Ptaki – warsztaty

Uczniowie Bawią Się z Nami

Plastyczne Pająki

Rodzice Czytają (październik)

Balonowe Zajęcia z Wujkiem Przemkiem

Finansowy Elementarz

Urodziny Helenki

Dzień Dyni

Głośno Czytamy

Straż Miejska

Dzień Nauczyciela

Wycieczka Do Zagrody Per-Zoo

Teatrzyk „Warzywne Sekrety Jasia i Małgosi”

Światowy Dzień Zwierząt

Plastycznie

Urodziny Leny

Urodziny Maksymiliana

Biegi Przełajowe

W Poszukiwaniu Oznak Jesieni

Bezpieczni Na Drodze

Lego Urodziny Saszy

Nie Ma Śmieci Są Surowce

Teatrzyk Lalkowy

Spotkanie z Ekologiem

Wycieczka do ZOO

Wakacje w Przedszkolu

Bezpieczne Wakacje

Zakończenie Roku Szkolnego

Zajęcia Sportowe Na Boisku Piłkarskim

Urodziny Grupowe (czerwiec)

Zielone Przedszkole

Mecz „RODZICE DZIECIOM”

Piknik Rodzinny

Spektakl pt. ,,Super Luper” w Teatrze Małego Widza

Rzeka Wisła

Festiwal Piosenki Angielskiej

Supertata Czytam Przedszkolakom

Uczymy Się o Wartościach

Urodziny w Przedszkolu – maj

III Przedszkolny Konkurs Recytatorski „W świecie Juliana Tuwima”

Urodziny w Przedszkolu – kwiecień

Spotkanie z Autorką Książek Dla Dzieci p. Barbarą Ciemską

Tuwim według przedszkolaków – wideo

Wycieczka do Komendy Rejonowej Policji

Teatrzyk „Mielę mąkę, piekę chleb”

Warsztaty Wielkanocne

Wiosenne Zabawy na Świeżym Powietrzu

Wiosna w Łazienkach Królewskich

Teatrzyk „Ryż i kwiat wiśni” 

Teatr Małego Widza

Pierwszy Dzień Wiosny

Warsztaty Techniczne

Wycinanki

Czytamy cd.

Łyżwy – wideo

Mikroskop

Światowy Dzień Kota

Po Sąsiedzku

Walentynki

Czytamy

„BAŚŃ ZIMOWA”

„HUMORY ZIMY”

Występy w Teatrze LALKA

Klub Sportowy – wideo

Bal Karnawałowy

„Ozdoba Piernikowa” – konkurs

Spotkania Świąteczne

Eksperymenty Z Wodą

Mikołajki

U Krawcowej

Z Pluszowym Przyjacielem

Wróżby Andrzejkowe

Na Korcie Tenisowym

Światowy Dzień Życzliwości

Święto Niepodległości – zajęcia tematyczne

„Godło Polski – Orzeł Biały”- teatrzyk

Trening Piłki Nożnej Na Gościńcu

Czego Rodzice Nie Widzą:)

Farma Dyni

W Warzywniku

Światowy Dzień Zwierząt

Sztuka Malucha

Karate

Dzień Głośnego Czytania

Basen

Urodziny Grupowe – Wrzesień

Budowanie Mostów

MiniAkrobatyka

Sprzątanie Świata

Otwarte Zajęcia Dodatkowe

Wycieczka Do Łazienek Królewskich cz. II

Wycieczka Agroturystyczna

Wycieczka Do Łazienek Królewskich

Piknikowe Wakacje w Przedszkolu

Strefa rodzica
OMEGA APM

Aktulanie nie ma żadnych ogłoszeń

2 stycznia

Nowy Rok

10 stycznia, godz. 16.00

Konsultacje indywidualne dla Rodziców gr. III i IV

11 stycznia, godz. 16.00

Konsultacje indywidualne dla Rodziców gr. I i II

29 stycznia (zmiana daty)

Bal Karnawałowy

18 stycznia

Dzień Kubusia Puchatka

31 stycznia

Międzynarodowy Dzień Przytulania

X

Polityka prywatności

1. Wstęp

Firma „Ludwik Szpakowski” (właściciel strony internetowej PRZEDSZKOLEOMEGA.PL) zdaje sobie sprawę z wagi, jaką przywiązują Państwo do ochrony własnej prywatności podczas odwiedzania witryn internetowych, dlatego też bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych.
 Wszelkie dane osobowe zgromadzone poprzez naszą stronę internetową są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych, w szczególności przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Witryna internetowa może zawierać odsyłacze do witryn internetowych nie podlegających niniejszej Polityce prywatności.

2. Pozyskiwanie danych

Podczas każdego odwiedzania przez Państwa naszych stron internetowych nasze serwery WWW automatycznie zachowują nazwę Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, usługodawcy internetowego, witryny, z której uzyskano dostęp do naszych stron, witryn odwiedzanych podczas korzystania z naszej witryny, a także datę oraz ilość czasu spędzonego na przeglądaniu naszej witryny. Ponadto podczas korzystania z naszych stron internetowych nasze serwery dokonują zapisu danych dla celów bezpieczeństwa, co - w stosownych przypadkach - umożliwia Państwa identyfikację (np. adresu IP, daty i godziny Państwa odwiedzin oraz przeglądanych stron). Zastrzegamy sobie prawo do oceny anonimowych danych dla celów statystycznych.

3. Pliki „Cookies”

W celu identyfikacji osób regularnie odwiedzających nasze strony, wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji na Państwa temat, a jedynie numer identyfikacyjny, który jest zupełnie nieprzydatny poza naszymi witrynami internetowymi.
 Ustawienia większości przeglądarek pozwalają na automatyczny zapis pliki cookies. Jednakże istnieje możliwość wyłączenia funkcji „Zachowuj pliki Cookiem” bądź ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby informowała Państwa o każdym przesyłaniu plików cookies. Zastrzegamy jednocześnie, że korzystanie z niektórych funkcji na stronie może być uzależnione od włączenia obsługi plików cookies w Państwa przeglądarkach.

4. Identyfikatory sesji

Wykorzystywane przez nas identyfikatory sesji pozwalają nam poruszać się wraz z osobami odwiedzającymi oraz identyfikować je podczas przeglądania różnych witryn. w ten sposób nie dochodzi do gromadzenia bądź zachowywania danych osobowych.

5. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe zawierają informacje na temat osobistej bądź materialnej sytuacji zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. informacje, które mogą być wykorzystane do określenia Państwa tożsamości. Tego rodzaju informacje obejmują np. Państwa imię i nazwisko, adres, adres pocztowy i numer telefonu. Informacje, których nie można w bezpośredni sposób powiązać z Państwa prawdziwą tożsamością (np. ulubione strony internetowe lub liczba użytkowników danej witryny), nie stanowią danych osobowych. Należy zdawać sobie sprawę, że wszelkie przekazywane przez Państwa dane osobowe są dobrowolne, a korzystanie z naszych serwisów elektronicznych (on-line) nie wymaga ujawnienia swojej tożsamości, chyba że korzystają Państwo z usługi, do której realizacji dane te są wymagane.

6. Cel przetwarzania

W przypadku braku innych prawnych obowiązków, dostarczone przez Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie w celach, co do których posiadamy Państwa zgodę.
Nie będziemy udostępniać danych osobowych organizacjom ani władzom państwowym, chyba że zostaniemy do tego zobowiązani na mocy obowiązkowych przepisów krajowych. Nasi pracownicy oraz usługodawcy podlegają obowiązkowi zachowania poufności. Nie udostępniamy danych osobom trzecim. w przypadku korzystania z pomocy technicznej administratorzy będą mieć możliwość uzyskania krótkiego wglądu w Państwa dane.

7. Bezpieczeństwo

Nasza firma stosuje środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich archiwizowanych danych. Bezpieczeństwo naszych systemów podlega regularnej kontroli w celu zapewnienia bieżącej ochrony przed zniszczeniem, utratą i/lub nieautoryzowanym dostępem. Stosowane przez nas środki ostrożności są na bieżąco aktualizowane oraz usprawniane zgodnie z rozwojem technicznym.

8. Prawa dostępu i korekty danych

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych oraz ich korekty w przypadku stwierdzenia, że są one nieaktualne bądź błędne.
W tym celu wystarczy wysłać wiadomość email na adres podany w danych teleadresowych znajdujących się w dziale Kontakt.

9. Rezygnacja

W dowolnie wybranym momencie mają Państwo prawo do zgłoszenia żądania rezygnacji z wykorzystywania swoich danych osobowych, ze skutkiem w przyszłości. w tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres podany w danych teleadresowych znajdujących się w dziale Kontakt.

10. Odsyłacze do innych witryn internetowych

Pragniemy zwrócić uwagę, że operatorzy witryn internetowych odwiedzanych za pomocą odsyłaczy mają możliwość umieszczania w pamięci danych osobowych natychmiast po uzyskaniu dostępu do powyższych witryn, zwłaszcza poprzez stosowanie ciasteczek. Nie jesteśmy w stanie ponosić odpowiedzialności w przypadku, w którym Państwa dane zostaną zgromadzone, przetworzone, wykorzystane i/lub przekazane innym osobom.

11. Modyfikacje

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym terminie zmian/poprawek do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Osoby odwiedzające nasze witryny internetowe mają obowiązek regularnego zapoznawania się z niniejszą stroną w celu uzyskania informacji na temat wszelkich ewentualnych zmian.

X Nowe przedszkole