Zapisy do nowej placówki

Już od września startuje nasza nowa placówka "OMEGA II" przy ulicy Bluszczańskiej 69!!!

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 2-6 lat

Zapisy już trwają

tel.: 698-373-270; 534-600-510

Logo: OMEGA - Przedszkola Warszawa

PRZEDSZKOLE OMEGA

TO DOBRY START KAŻDEGO DZIECKA

OMEGA to wyjątkowe przedszkole, w którym odkryte i docenione zostaną mocne strony każdego dziecka. Naszym celem jest dbanie o wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków, zaszczepienie w nich pasji twórczych, rozwijanie zdolności i wspomaganie harmonijnego rozwoju.

Strefa rodzica:

O nas

 

OMEGA to przedszkole, gdzie zapewniamy opiekę i edukację na najwyższym poziomie. To miejsce radosnej, twórczej zabawy.

Wprowadzając wczesną naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, wszechstronnie stymulujemy rozwój naszych dzieci.

Zapewniamy pracę w małych grupach, indywidualizację pracy, bogatą ofertę zajęć oraz profesjonalną opiekę specjalistów.

Nasza misja to stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez:

  • zajęcia edukacyjne realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego oraz innowacji technologicznych
  • indywidualizację nauczania
  • wdrażanie różnorodnych metod i form aktywności sprzyjających samodzielnemu rozwojowi dziecka
  • stwarzanie warunków zapewniających każdemu dziecku komfort i bezpieczeństwo
Beata Szpakowska, Dyrektor Przedszkola Omega, Logopeda

Beata Szpakowska

dyrektor przedszkola, logopeda

Absolwentka logopedii APS w Warszawie oraz neurologopedii SWPS, nauczyciel dyplomowany . Doświadczenie w zarządzaniu zdobyła podczas studiów podyplomowych - zarządzanie oświatą - w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. W przedszkolu OMEGA czuwa nad organizacją i edukacją przedszkola, wdraża autorski program profilaktyki logopedycznej i wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną „Sylabkowo” oraz prowadzi terapię dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych.

Beata Jankowska, Dyrektor Pedagogiczny, Przedszkola Omega

Beata Jankowska

dyrektor pedagogiczny

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka WSP ZNP w Warszawie o specjalności: wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną. Jest cenionym pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła wiele szkoleń oraz kursów kwalifikacyjnych z zakresu pracy z dziećmi oraz zarządzania oświatą. W przedszkolu sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego.

Aktualności

BEZPŁATNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

W ramach ogólnopolskiej akcji „Dwa słowa na dwa lata, to… o 270 za mało”, w Naszym Przedszkolu przez cały rok odbywać się będą bezpłatne konsultacje logopedyczne dla dzieci do 3 lat.

Kierując się dobrem naszych najmłodszych, pragniemy rozpowszechnić wiedzę dotyczącą profilaktyki logopedycznej i wczesnego wspomagania rozwoju mowy dziecka. Zależy nam na zwalczaniu mylnego przeświadczenia, że problemy z mową zaczynają się w wieku przedszkolnym, a przekonać, iż warto jak najwcześniej zadbać o jedną z najważniejszych umiejętności człowieka jaką jest mowa.

Badania naukowe dowodzą, że dziecko w wieku dwóch lat powinno używać ok. 300 słów, niektóre źródła podają nawet, że 400 oraz posługiwać się prostymi zdaniami. Jeśli dwulatek mówi niewiele albo nie mówi wcale, warto skonsultować to ze specjalistą.

Należy pamiętać, że mowa i myślenie są ze sobą ściśle związane. Język jest nie tylko narzędziem komunikacji ale również myślenia. Jeśli chcemy aby rozwój poznawczy dziecka przebiegał prawidłowo nie zostawiajmy go bez wsparcia!

Wspólnie możemy dzieciom pomóc wejść z radością w świat języka i mowy, wykorzystać czas, w którym najszybciej się uczą, by potrafiły ubrać w słowa swoje potrzeby i marzenia.

Zapraszamy do kontaktu. Zapisy i informacja pod nr tel. 698-373-270

Edukacja

 

Edukacja w naszym przedszkolu to fascynująca zabawa.

Nasze programy ukierunkowane są przede wszystkim na rozwój mowy i komunikacji, doskonalenie samodzielności i zabawy, naukę podejmowania i podtrzymywania interakcji społecznych z rówieśnikami, kształtowanie poprawnych zachowań w miejscach publicznych, a także na rozwój umiejętności intelektualnych.

Celem realizowanych z dziećmi programów jest przygotowanie ich do podjęcia dalszej nauki w szkole.

Chcąc zapewnić naszym przedszkolakom dobry start prowadzimy szeroką ofertę zajęć w ramach opłaty czesngo.

PODSTAWĄ PROCESU EDUKACJI W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

EDUKACJA PRZEZ RUCH

to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat. To ruch zapewnia zintegrowany sposób uczenia się, ruch wzmacnia koncentrację bo dotlenia mózg, bez ruch nie mogą pracować zmysły. Podczas prowadzonych przez nas zajęć ruch jest zaplanowany, rytmiczny, dopełniony muzyką.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Organizacja procesu wychowawczo- dydaktycznego opiera się na realizacji założeń „Podstawy programowej” określonej przez MEN, która wspierana jest innymi, wybranymi przez nauczycieli programami. Pracujemy metodami aktywizującymi dzieci, wspierającymi aktywność i samodzielność. Uznajemy, że zabawa jest podstawową formą aktywności dzieci, przez która pragniemy wyposażyć je w fundamentalne umiejętności decydujące o sukcesie szkolnym i społecznym.

SYLABKOWO

to zajęcia z wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej. Stanowią one doskonałą formę stymulacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna jest metodą sylabową, skoncentrowaną na budowaniu kompetencji językowej i komunikacyjnej dziecka. Najnowsze badania neuropsychologiczne potwierdzają, że metoda jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem.

DZIECIĘCA MATEMATYKA

to zajęcia realizowane w oparciu o program Dziecięcej Matematyki prof. Gruszczyk Kolczyńskiej. Zajęcia te dają dzieciom możliwość rozwinięcia pojęć matematycznych, a także dziecięcych uzdolnień matematycznych. Przygotowują maluchy do późniejszych, szkolnych zmagań. Na zajęciach dzieci przede wszystkim dobrze się bawią. Są spontaniczne i samodzielne. Każde z nich ma możliwość próbowania, sprawdzania, eksperymentowania, proponowania własnych rozwiązań oraz wyrażania własnego zdania.

ŚPIEWANKI – RYSOWANKI,
OD PIOSENKI do LITERKI

to zajęcia prowadzone wg Metoda Dobrego Startu. Celem zajęć jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

to zajęcia prowadzone w ramach profilaktyki logopedycznej. Ich zadaniem jest usprawnienie aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego oraz korygowanie wad wymowy. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw aktywizujących wszystkie sfery rozwoju.

MUZYKA – RYTMIKA

zajęcia rytmiki prowadzone są systemem wychowania muzycznego Carla Orffa, któremu przyświeca idea „jedności słowa i muzyki, rytmu i ruchu". System polega na autentycznej aktywności dziecka w obcowaniu z muzyką, obejmuje wszystkie formy wychowania muzycznego - śpiew, ruch, grę, tworzenie, słuchanie - zintegrowane w jedną całość.

WARSZTATY TANECZNE

to zabawy rytmiczno-muzyczne połączone ze śpiewem, które mają odprężyć, rozluźnić i zintegrować grupę. Ten rodzaj tańców jest specjalnością Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Proponowane przez nich działania edukacyjne i animacyjne przeplatają różnorodne formy aktywności ruchowej przy muzyce.

LOGORYTMIKA

podczas zajęć logorytmicznych dzieci bawią się, grają na instrumentach perkusyjnych i ćwiczą przy muzyce – podobnie jak podczas tradycyjnej rytmiki, jednak dobór proponowanych tu form uwzględnia naukę prawidłowego mówienia. Wykonywane ćwiczenia ruchowe: chodzenie, bieganie, skoki służą nabywaniu ogólnej sprawności w celu nabrania gotowości ciała do prawidłowego wymawiania głosek, wyrazów i zdań.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

podczas zajęć kształtujemy u dzieci świadomość własnego ciała, wzmacniamy rozwijające się mięśnie i zachęcamy do wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej poprzez zabawy ze sprzętami i przyborami, takimi jak woreczki, laski gimnastyczne, piłki, tunele i wiele innych. Uczymy dzieci zasad fair play, przygotowujemy je zarówno do wygrywania jak i do ponoszenia porażek.

KIDS&TENIS

zajęcia prowadzone zgodnie z metodyką stosowaną przez federacje tenisowe z całego świata, polecaną również przez Polski Związek Tenisa oraz program Tenis10. Zajęcia składają się głównie z gier i zabaw z piłkami, rakietami. Sprzęt sportowy dostosowany jest do wieku i poziomu zaawansowania dzieci. Systematyczne ćwiczenia wspaniale rozwijają koordynację ruchowo-wzrokową i ogólną sprawność dziecka.

RUCH ROZWIJAJĄCY

to zajęcia prowadzone zgodnie z metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Stosowanie tej metody przynosi wiele korzyści dla dzieci. Wspomaga rozwój, wyrównuje opóźnienia w sferze emocjonalnej i społecznej, uczy współdziałania z partnerem, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii i siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu. Wyzwala wśród uczestników wiele radości i śmiechu.

SENSOREK

to zajęcia ruchowe z elementami Integracji Sensorycznej. Wpływają one na ogólną poprawę kondycji fizycznej przedszkolaków (napięcie mięśniowe, koordynację rąk i nóg, reakcje równoważne, koordynację wzrokowo- ruchową, motorykę małą). Podczas zajęć proponowane są dzieciom zabawy, które dostarczają doznań z różnych zmysłów (wzrok, słuch, smak, dotyk, zmysł równowagi). Zajęcia te, to wielka atrakcja dla maluchów!

JĘZYK ANGIELSKI

najważniejsza podczas zajęć jest wspólna zabawa z nauczycielem, dzięki czemu dzieci kojarzą naukę języka z czymś przyjemnym. Materiał dydaktyczny dostosowywany jest na bieżąco do indywidualnych potrzeb każdego z przedszkolaków. Dzieci poznają podczas zajęć piosenki, rymowanki i zabawy, wysłuchują bajek i opowiadań. Poznawanie i przyswajanie nowego słownictwa wspierane jest pomocami wizualnymi.

Integracja

 

Stworzyliśmy miejsce, gdzie każdego dnia dzieci rozwijające się prawidłowo spotykają się ze swymi rówieśnikami, u których rozwój przebiega nieharmonijnie.

Dbamy, aby każdego dziecko znalazło w przedszkolu szacunek i zrozumienie. Cieszymy się z każdego sukcesu dziecka i pochylamy się nad każdym problemem. Pragniemy, aby nasze przedszkole było ukochane przez dzieci, a nasza praca zasługiwała na szacunek rodziców.

W przedszkolu OMEGA każde dziecko ma swoją indywidualność, a atmosfera życzliwości i uśmiechu sprawia, że czujemy się tutaj miło i bezpiecznie.

PROGRAMOWANIE TERAPII

Przedszkole ma na celu realizację intensywnych działań terapeutycznych dla dzieci z trudnościami w komunikacji i kontaktach społecznych (CZR). Podstawowym celem naszej pracy jest indywidualna terapia połączona z grupowymi zajęciami integracyjno-uspołeczniającymi.

Terapię dziecka planujemy w oparciu o dostarczone orzeczenia, opinie oraz diagnozę rozwojową, którą przeprowadzamy na terenie przedszkola. Na podstawie uzyskanych wyników układamy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

ZAJĘCIA INTEGRACYJNO-USPOŁECZNIAJĄCE

Podczas zajęć integracyjno – uspołeczniających duży nacisk kładziemy na funkcjonowanie dziecka w grupie, współpracę z innymi dziećmi jak również rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych w przedszkolu, szkole czy codziennym życiu dziecka. Tylko takie połączenie terapii z zajęciami grupowymi, daje dziecku możliwość wykorzystania umiejętności i aktywności trenowanych podczas zajęć indywidualnych w pracy grupowej.

TERAPIA NEUROBIOLOGICZNA

Podstawą naszej pracy terapeutycznej jest terapia neurobiologiczna, która opiera się na zjawisku neuroplastyczności mózgu. Terapia ta stanowi ogromną szansę dla wielu dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Najistotniejsze jest to, aby nie zwlekać z decyzją o podjęciu terapii. Rodzice często widzą, że dziecko wykazuje niepokojące zachowania, czy też nie mówi tyle ile jego rówieśnicy, lecz dają się zwieść przekonaniu, że jest jeszcze czas. Tymczasem okres największej wrażliwości dla rozwoju mózgu przypada na okres pomiędzy 1-3 rokiem życia. Wtedy też najlepiej jest podjąć działania stymulujące. Im wcześniej rozpoczęta terapia, tym lepsze jej wyniki. Terapia rozpoczęta późno to mniej pewne rezultaty przy znacznie większej pracy. Dlatego też warto wiedzieć, że jeśli dziecko, które skończyło 2 lata nie potrafi połączyć dwóch słów, może to świadczyć o symptomach poważniejszych problemów.

Test SON-R

Snijders Oomen Nonverbal Test
Niewerbalny test inteligencji. Test SON-R składa się z 6 podtestów warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego, pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych oraz obliczenie wieku rozwojowego dziecka dla każdej funkcji i ilorazu inteligencji. Umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii. Dla dzieci w wieku 2,5-7 (próby międzynarodowe).
Zastosowanie: w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu, a ponadto do określenia preferencji prawo-lewo półkulowych. Skala jest szczególnie przydatna do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy.

Wczesne wspomaganie rozwoju

 

W naszym przedszkolu realizujemy WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizujemy w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Prowadzimy terapie: integracji sensorycznej, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapię ręki, terapię logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną.

Do zespołów wczesnego wspomagania przyjmowane są wszystkie dzieci (również spoza przedszkola) posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Pomoc, jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie jest bezpłatna.

Specjaliści zajmujący się dzieckiem to: pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej.

Kontakt

Przedszkole Omega
ul. Grupy AK Północ 2/U5
00-713 Warszawa
tel: 698-373-270 lub 534-600-510
Zobacz mapę
Przedszkole Omega
ul. Bluszczańska 69
00-712 Warszawa
tel: 698-373-270 lub 534-400-710
Zobacz mapę

Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko: *

E-mail: *

Temat:

Wiadomość:

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie informacji wskazanych przeze mnie w treści powyższego formularza, tylko i wyłącznie w celu realizacji tej usługi. Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Strefa rodzica
OMEGA AK

Nowa Strefa Rodzica

Wszystkie aktualne ogłoszenia dostępne są w aplikacji 4PARENTS.

Adres naszego przedszkola: OMEGA.4PARENTS.PL

Brak wydarzeń

Zdjęcia

Piknik

Zakończenie Roku ZERÓWKA

Urodziny – kwiecień

Warsztaty Wielkanocne cz. II

Warsztaty Wielkanocne

Sadzimy Rzeżuchę

Eksperymenty z Wodą

Dzień Teatru (występ nauczycieli dla dzieci)

Dzień Kobiet

Dzień Dinozaura

Ciastolina

W Poszukiwaniu Wiosny

Dzień Dentysty

Urodziny – luty

Bal Karnawałowy

Koncert „Kogo Kocham”

Walentynki

Urodziny Antka

Karnawałowe Balony

Wiemy Jak Zrobić Pyszną PIZZĘ

Urodziny – styczeń

Mądre Główki Rozwiązują Łamigłówki

Dzień Babci i Dziadka

Przedstawienie Świąteczne II

Przedstawienie Świąteczne

Urodziny – grudzień

Zdobimy Choineczki

Urodziny Diany

Wizyta Mikołaja

Początek Akcji „Góra Grosza”

Koncert „Pluszowy Miś”

Order Życzliwości

Kolory Jesieni

Festiwal Piosenki Patriotycznej

Taneczny Listopad

Bal Postaci z Bajek

Co Jedzą Zimą Ptaki

Wycieczka Na Farmę Dyń

Dzień Dyni

Przedstawienie „Jarzębina, witamina”

Urodziny – październik

Urodziny – wrzesień

Angielski Jak Co Dzień

Jesienna Wycieczka Do Łazienek Królewskich

Bieg Niepodległości

Akademia Czystych Rąk

Robimy Kule Do Kąpieli

Międzynarodowy Dzień Zwierząt

Kasztany i Żołędzie

Koncert Folkowy Kapeli „Góralska Hora”

What colour is it?

Dzień Chłopaka

Dzień Przedszkolaka – Zabawa w Fotobudkę

Powitanie Jesieni

Sprzątanie Świata

Pasowanie Na Przedszkolaka 2018

Wycieczka Do Kampinowskiego Parku Edukacji Patriotycznej

Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Letnia Wycieczka do Łazienek Królewskich

Urodziny Nataniela

Tańczymy

Letni Plac Zabaw

Urodziny Borysa

Kolorowe Buzie

Zajęcia JUDO

Urodziny Hani

Urodziny Ali

Urodziny Bruna 

Dzień Taty

Zakończenie Roku ZERÓWKA

Telewizyjne Urodziny Kuby

Zielone Przedszkole „2”

Zielone Przedszkole

Rodzice Dzieciom Grupa ZERÓWKA – WIDEO

Rodzice Dzieciom Grupa III – WIDEO

„Problem Ufoludków” Teatr Capitol OMEGA cz. I

„Problem Ufoludków” Teatr Capitol OMEGA cz. II

Urodziny Helenki

Dzień Dziecka – Olimpiada Sportowa

Piknik Rodzinny „Cztery Żywioły”

Rodzice Dzieciom „Na Straganie” – WIDEO

Urodziny Patryka

Przegląd Recytatorski

Warsztaty Przyrodnicze

Przegląd Taneczny

Wielkanocny Królik

WODA

Laurki z Okazji Dnia Kobiet

Dzień Babci i Dziadka

Cztery Żywioły – ZIEMIA

Warsztaty Przyrodnicze – Psy

Walentynki

Dzień Babci i Dziadka Grupa I

Urodziny Antosia

Jak Spędzaliśmy Czas z Aną (Gruzja) i Dzikriną (Indonezja) – International Kindergarten AIESEC

Urodziny Julii

Bal Karnawałowy

Spotkania Świąteczne

Sportowe Mikołajki

Mikołajki

Dzień Postaci z Bajek

Węglem Malujemy

Eksperymenty z Wodą

W Sklepie Zoologicznym

Wróżby Andrzejkowe

Biegi Przełajowe

Dzień Dyni

Zajęcia Przyrodnicze (Ptaki)

Jesienna Wycieczka Do Łazienek Królewskich

Biegi Przełajowe – Wideorelacja od Wujka Przemka

Dzień Morza

Głośno Czytamy

Wizyta Strażnika Miejskiego

Urodziny Poli i Bruna

Nie Ma Śmieci Są Surowce

Spotkanie z Ekologiem

MiniAkrobatyka

Koncert Muzyki Afrykańskiej

Wycieczka do ZOO

International Kindergarten

Strefa rodzica
OMEGA BL

Nowa Strefa Rodzica

Wszystkie aktualne ogłoszenia dostępne są w aplikacji 4PARENTS.

Adres naszego przedszkola: OMEGA.4PARENTS.PL

Brak wydarzeń

Zdjęcia

Piknik

Zielone Przedszkole

Zakończenie Roku ZERÓWKA

Dzień Tańca

Urodziny – kwiecień

Warsztaty Wielkanocne

Eksperymenty z Wodą

Znawcy Polskich Bajek

Wycieczka Do Szkoły Podstawowej

Czytamy Książki

Wycieczka Do Teatru

Gra z Chustą

DJ Zabawa

Wycieczka Do Biblioteki Multimedialnej

Dzień Teatru (występ nauczycieli dla dzieci)

Wiosenny Teatrzyk

Dzień Na Zielono

Dzień Kobiet cz. II

Dzień Kobiet

Tłusty Czwartek

Urodziny – luty

Dzień Dinozaura

Bal Karnawałowy

Wycieczka do Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży

Koncert „Kogo Kocham”

Zajęcia Dodatkowe z Rodzicami

Walentynki

Urodziny Nikity

Wiemy Jak Zrobić Pyszną PIZZĘ

Mądre Sówki Rozwiązują Łamigłówki

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka ZERÓWKA A – WIDEO

Dzień Babci i Dziadka gr. III – WIDEO

Przedstawienie Świąteczne II

Przedstawienie Świąteczne

Dzień z Myszką Miki

Sportowe Mikołajki

Urodziny – grudzień

Robimy Ozdoby Świąteczne

Przedstawienie „Pluszowy Miś”

Dzień Życzliwości

100 lat Niepodległej

Taneczny Listopad

Pedagogika Zabawy

Dzień Postaci z Bajek

Jakie Ptaki Odlatują Na Zimę

Urodziny Mikołaja

Wiem Co Jem

Dzień Dyni

Przedstawienie „Jarzębina Witamina”

Jesienna Aura

Bieg Niepodległości

Akademia Czystych Rąk

Dzień Edukacji Narodowej

Międzynarodowy Dzień Zwierząt

Dzień Przedszkolaka – zabawa w fotobudkę

Otwarte Zajęcia Dodatkowe cz. III

Otwarte Zajęcia Dodatkowe cz. II

Powitanie Jesieni

Wycieczka na Kopiec Powstania Warszawskiego

Sprzątanie Świata cz. II

Sprzątanie Świata

Otwarte Zajęcia Dodatkowe

Urodziny Filipa

Urodziny Zosi

Urodziny Maksa

Pamiątki z Wakacji

Tanecznym Krokiem w Nowy Rok Szkolny

Taniec i Śpiew

Urodziny Zuzi

Urodziny Maksa

Jemy Warzywa i Owoce

Urodziny Konstancji

Piłkarsko

Zielone Przedszkole „2”

Zakończenie Roku ZERÓWKA

Sportowy Dzień Dziecka

Lepimy Pierogi

Zielone Przedszkole

Rodzice Dzieciom „NA STRAGANIE” – wideo

Rodzice Dzieciom „ABECADŁO” – wideo

Rodzice Dzieciom „LOKOMOTYWA” – wideo

„Problem Ufoludków” Teatr Capitol OMEGA cz. I

„Problem Ufoludków” Teatr Capitol OMEGA cz. II

Dzień Dziecka – Olimpiada Sportowa

Urodziny Vidala

Urodziny Oli

Wachlarze na Dzień Mamy

Piknik Rodzinny „Cztery Żywioły”

Dzień Strażaka

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Wycieczka Do Kina Muranów

Wiemy Wszystko o Budowie Stadionu Narodowego

Wycieczka na Stadion Narodowy

Przegląd Recytatorski

Pierwsza Pomoc

Warsztaty Przyrodnicze

Urodziny Ani

Warsztaty Wielkanocne

Dzień Kobiet

Spotkanie ze Stomatologiem

Otwarte Zajęcia z Tenisa Stołowego

Bańki Mydlane

Dzień Babci i Dziadka

Urodziny Nikity

Dzień Przyjaźni

Warsztaty Przyrodnicze – PSY

Dzień Listonosza

Urodziny Poli

Słodka Tęcza

Koncert Dla Rodziców

Mali Ogrodnicy

Profesjonalny Trening Tenisa Stołowego

Bal Karnawałowy

Jak Spędzaliśmy Czas z Aną (Gruzja) i Dzikriną (Indonezja) – International Kindergarten AIESEC

Lepimy Bałwana

Dzień Kubusia Puchatka

Spotkania Świąteczne

Mikołajki

„Egzotyczne czy Domowe?”- Warsztaty Przyrodnicze

Teatr Capitol

Święto Niepodległości

Kartki Urodzinowe Dla Oliwki

Biegi Przełajowe

Nasze Ptaki – warsztaty

Uczniowie Bawią Się z Nami

Plastyczne Pająki

Rodzice Czytają (październik)

Balonowe Zajęcia z Wujkiem Przemkiem

Finansowy Elementarz

Urodziny Helenki

Dzień Dyni

Głośno Czytamy

Straż Miejska

Dzień Nauczyciela

Wycieczka Do Zagrody Per-Zoo

Teatrzyk „Warzywne Sekrety Jasia i Małgosi”

Światowy Dzień Zwierząt

Plastycznie

Urodziny Leny

Urodziny Maksymiliana

Biegi Przełajowe

W Poszukiwaniu Oznak Jesieni

Bezpieczni Na Drodze

Lego Urodziny Saszy

Nie Ma Śmieci Są Surowce

Teatrzyk Lalkowy

Spotkanie z Ekologiem

Wycieczka do ZOO

Wakacje w Przedszkolu

Bezpieczne Wakacje

Strefa rodzica
OMEGA APM

Nowa Strefa Rodzica

Wszystkie aktualne ogłoszenia dostępne są w aplikacji 4PARENTS.

Adres naszego przedszkola: OMEGA.4PARENTS.PL

Brak wydarzeń

Zdjęcia

Malujemy Kredą

Urodziny – czerwiec, lipiec, sierpień

Piknik

Mali Ogrodnicy

Dzień Mamy i Taty

Przekazanie Książek dla Fundacji „Bo Warto”

Urodziny – maj

Wizyta Strażaka

Teatrzyk „Jak Szczupak Radosny Był o Wiosnę Zazdrosny”

Eksperymenty Cioci Sylwii

Urodziny – kwiecień

EKOzabawki

Para Kaczek

Bajkowe Zajęcia

Teatr Guliwer „Czerwony Kapturek”

Reksio

Dzień Dinozaura

Urodziny – marzec

Dzień Tańca

Teatr Niewielki

Sadzimy Kwiatki w Ogródku

Warsztaty Wielkanocne cz. III

Warsztaty Wielkanocne cz. II

Warsztaty Wielkanocne cz. I

Przygotowania Wielkanocne

Sadzimy Kwiatki i Warzywa

Przedszkolna Rzeżucha

Eksperymenty z Wodą

Agroturystyka

Miś

Dzień Teatru (występ nauczycieli dla dzieci)

Dzień Na Zielono

Wiosenny Teatrzyk

Pogoda

W Poszukiwaniu Wiosny

Jak Rosną Warzywa

Matematyka Dla Smyka

Urodziny – luty

Tłusty Czwartek

Wycieczka Do Biblioteki cz. II

Bal Karnawałowy

Walentynki

Poznajemy Zawody – POLICJA

Wiemy Jak Zrobić Pyszną PIZZĘ

Urodziny – styczeń

Mądre Główki Rozwiązują Łamigłówki

Wycieczka Do Biblioteki

Dzień Babci i Dziadka cz. III

Dzień Babci i Dziadka cz. II

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka gr. III „PSZCZÓŁKI” – WIDEO

Przedświąteczne Przygotowania

Warsztaty Świąteczne z Rodzicami

Dzień z Myszką Miki

Zabawy na Śniegu

Przedstawienie Świąteczne

Wizyta Mikołaja

Wróżby Andrzejkowe

Urodziny – listopad

Koncert „Pluszowy Miś”

W Sklepie Zoologicznym

Uśmiechnij Się

Maluj, Baw Się Jak Tylko Chcesz 

100 Lat Niepodległej

Patriotyczny Pokaz Mody

Jesienny Plac Zabaw

Dzień Dyni

Przedstawienie „Jarzębina, witamina”

Urodziny – październik

Jesienna Wycieczka Do Łazienek Królewskich

Logorytmika

Maluszkowy Tor Przeszkód

Angielski Jak Co Dzień

Warsztaty z Udzielania Pierwszej Pomocy

Zabawy Maluchów

Oznaki Jesieni

Wycieczka na Farmę Dyń

Koncert Folkowy Kapeli „Góralska Hora”

Dzień Chłopaka

Urodziny – wrzesień

Dzień Przedszkolaka

Otwarte Zajęcia Dodatkowe cz. II

Powitanie Jesieni

Sprzątanie Świata

Otwarte Zajęcia Dodatkowe

Pasowanie Na Przedszkolaka 2018

Tanecznym Krokiem w Nowy Rok Szkolny

Kreatywnie, Aktywnie, Tanecznie

Kiedy Bawisz Się Na Zielonej Trawie

Urodziny Maksa

Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Z Okazji Zakończenia Roku „Pszczółki” – WIDEO

Tańczymy

Malujemy Węglem

Malowane Lato

Urodziny Stasia

Rodzice Dzieciom Grupa IV – WIDEO

Rodzice Dzieciom Grupa III – WIDEO

Rodzice Dzieciom Grupa III

Rodzice Dzieciom Grupa I

„Problem Ufoludków” Teatr Capitol OMEGA cz. I

„Problem Ufoludków” Teatr Capitol OMEGA cz. II

Dzień Mamy i Taty

Urodziny Ewy

Dzień Dziecka – Olimpiada Sportowa

Piknik Rozinny „Cztery Żywioły”

Dzień Mamy i Taty – WIDEO

Teatrzyk „Fiołkowe Smoki”

Przedszkolni Artyści

Dzień Ziemi

Warsztaty Przyrodnicze w Ogrodzie

Cztery Żywioły – OGIEŃ

Dzień Teatru

Dzień Dinozaura

Wielkanocny Królik

Warsztaty Wielkanocne

WODA

Zęby Myć Potrafimy

Jak Rosną Warzywa

Dzień Kobiet

Cztery żywioły – ZIEMIA

Warsztaty Przyrodnicze – Pieski

Mali Farmaceuci

Urodziny Tymka

Kolorowa Sensoplastyka

Dzień Babci i Dziadka Grupa IV – „Bąki”

Dzień Babci i Dziadka Grupa III – Mróweczki

Dzień Babci i Dziadka Grupa II – Pszczółki

Dzień Babci i Dziadka Grupa I – „Biedroneczki”

Codzienna Dawka Pozytywnej Energii

Bal Karnawałowy

Z Uśmiechem Na Ustach Wcinamy Pączki

W Stroju Strażaka

Tydzień Spędzony z Aną (Gruzja) i Dzikriną (Indonezja) – International Kindergarten AIESEC

Dzień Kubusia Puchatka

Urodziny Klary

Kino Przedszkolne

Spotkanie Świąteczne

Mikołajki

Sensoplastyka z Rodzicami

Wróżby Andrzejkowe

Cztery Żywioły – WODA

Dzień Postaci z Bajek

„Egzotyczne czy Domowe?”- Warsztaty Przyrodnicze

Warsztaty z Rodzicami

Teatr Niewielki

Kiedy Tworzę

Dzień Dyni

Biblioteka Przedszkolaka Czas Start!

Jesienna Wycieczka Do Łazienek Królewskich

Mniam Mniam

Jesienią Na Dworze

Sygnalizacja Świetlna

Urodziny Julki

Plastycznie

Światowy Dzień Zwierząt

Teatrzyk „Warzywne Sekrety Jasia i Małgosi”

„Nie ma śmieci – są surowce”

Spotkanie z Ekologiem

Zajęcia Sportowe z Wujkiem Przemkiem

Dzielne Przedszkolaki

Koncert Muzyki Afrykańskiej

Pasowanie Na Przedszkolaka

Kolejny Wesoły Dzień w Przedszkolu

Dzień w Przedszkolu

Pierwsze Spotkanie w Nowym Przedszkolu

X

Polityka prywatności

1. Wstęp

Firma „Ludwik Szpakowski” (właściciel strony internetowej PRZEDSZKOLEOMEGA.PL) zdaje sobie sprawę z wagi, jaką przywiązują Państwo do ochrony własnej prywatności podczas odwiedzania witryn internetowych, dlatego też bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych.
 Wszelkie dane osobowe zgromadzone poprzez naszą stronę internetową są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych, w szczególności przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Witryna internetowa może zawierać odsyłacze do witryn internetowych nie podlegających niniejszej Polityce prywatności.

2. Pozyskiwanie danych

Podczas każdego odwiedzania przez Państwa naszych stron internetowych nasze serwery WWW automatycznie zachowują nazwę Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, usługodawcy internetowego, witryny, z której uzyskano dostęp do naszych stron, witryn odwiedzanych podczas korzystania z naszej witryny, a także datę oraz ilość czasu spędzonego na przeglądaniu naszej witryny. Ponadto podczas korzystania z naszych stron internetowych nasze serwery dokonują zapisu danych dla celów bezpieczeństwa, co - w stosownych przypadkach - umożliwia Państwa identyfikację (np. adresu IP, daty i godziny Państwa odwiedzin oraz przeglądanych stron). Zastrzegamy sobie prawo do oceny anonimowych danych dla celów statystycznych.

3. Pliki „Cookies”

W celu identyfikacji osób regularnie odwiedzających nasze strony, wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji na Państwa temat, a jedynie numer identyfikacyjny, który jest zupełnie nieprzydatny poza naszymi witrynami internetowymi.
 Ustawienia większości przeglądarek pozwalają na automatyczny zapis pliki cookies. Jednakże istnieje możliwość wyłączenia funkcji „Zachowuj pliki Cookiem” bądź ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby informowała Państwa o każdym przesyłaniu plików cookies. Zastrzegamy jednocześnie, że korzystanie z niektórych funkcji na stronie może być uzależnione od włączenia obsługi plików cookies w Państwa przeglądarkach.

4. Identyfikatory sesji

Wykorzystywane przez nas identyfikatory sesji pozwalają nam poruszać się wraz z osobami odwiedzającymi oraz identyfikować je podczas przeglądania różnych witryn. w ten sposób nie dochodzi do gromadzenia bądź zachowywania danych osobowych.

5. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe zawierają informacje na temat osobistej bądź materialnej sytuacji zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. informacje, które mogą być wykorzystane do określenia Państwa tożsamości. Tego rodzaju informacje obejmują np. Państwa imię i nazwisko, adres, adres pocztowy i numer telefonu. Informacje, których nie można w bezpośredni sposób powiązać z Państwa prawdziwą tożsamością (np. ulubione strony internetowe lub liczba użytkowników danej witryny), nie stanowią danych osobowych. Należy zdawać sobie sprawę, że wszelkie przekazywane przez Państwa dane osobowe są dobrowolne, a korzystanie z naszych serwisów elektronicznych (on-line) nie wymaga ujawnienia swojej tożsamości, chyba że korzystają Państwo z usługi, do której realizacji dane te są wymagane.

6. Cel przetwarzania

W przypadku braku innych prawnych obowiązków, dostarczone przez Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie w celach, co do których posiadamy Państwa zgodę.
Nie będziemy udostępniać danych osobowych organizacjom ani władzom państwowym, chyba że zostaniemy do tego zobowiązani na mocy obowiązkowych przepisów krajowych. Nasi pracownicy oraz usługodawcy podlegają obowiązkowi zachowania poufności. Nie udostępniamy danych osobom trzecim. w przypadku korzystania z pomocy technicznej administratorzy będą mieć możliwość uzyskania krótkiego wglądu w Państwa dane.

7. Bezpieczeństwo

Nasza firma stosuje środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich archiwizowanych danych. Bezpieczeństwo naszych systemów podlega regularnej kontroli w celu zapewnienia bieżącej ochrony przed zniszczeniem, utratą i/lub nieautoryzowanym dostępem. Stosowane przez nas środki ostrożności są na bieżąco aktualizowane oraz usprawniane zgodnie z rozwojem technicznym.

8. Prawa dostępu i korekty danych

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych oraz ich korekty w przypadku stwierdzenia, że są one nieaktualne bądź błędne.
W tym celu wystarczy wysłać wiadomość email na adres podany w danych teleadresowych znajdujących się w dziale Kontakt.

9. Rezygnacja

W dowolnie wybranym momencie mają Państwo prawo do zgłoszenia żądania rezygnacji z wykorzystywania swoich danych osobowych, ze skutkiem w przyszłości. w tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres podany w danych teleadresowych znajdujących się w dziale Kontakt.

10. Odsyłacze do innych witryn internetowych

Pragniemy zwrócić uwagę, że operatorzy witryn internetowych odwiedzanych za pomocą odsyłaczy mają możliwość umieszczania w pamięci danych osobowych natychmiast po uzyskaniu dostępu do powyższych witryn, zwłaszcza poprzez stosowanie ciasteczek. Nie jesteśmy w stanie ponosić odpowiedzialności w przypadku, w którym Państwa dane zostaną zgromadzone, przetworzone, wykorzystane i/lub przekazane innym osobom.

11. Modyfikacje

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym terminie zmian/poprawek do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Osoby odwiedzające nasze witryny internetowe mają obowiązek regularnego zapoznawania się z niniejszą stroną w celu uzyskania informacji na temat wszelkich ewentualnych zmian.

X Nowe przedszkole